Estructura

El Pla de Gastronomia s’estructura a l’entorn de 10 grans àmbits de treball que configuren els elements centrals sobre els quals orientar les futures accions del sector. Aquests àmbits són:

 1. Gastronomia, radiografia d’un sector econòmic.
 2. Gastronomia i innovació.
 3. Gastronomia i comunicació.
 4. Gastronomia i formació.
 5. Internacionalització de la gastronomia catalana.
 6. Gastronomia en el desenvolupament local i territorial.
 7. Gastronomia i turisme.
 8. Gastronomia, nutrició, salut i educació.
 9. Gastronomia, identitat i patrimoni.
 10. Gastronomia i restauració.

En aquest sentit, cada àmbit de treball constitueix un capítol del Pla de Gastronomia, format al seu torn per:

 • L’estat de la qüestió: breu repàs de la rellevància de l’àmbit de treball i dels principals elements definitoris.
 • Principals agents i iniciatives: s’enumeren els principals actors i activitats vinculades a l’àmbit de treball.
 • Principals reptes identificats pels experts: descriu els principals reptes de futur de cadascun dels àmbits de treball.
 • Línies d’actuació: recull les línies d’actuació prioritàries identificades per cada repte.